Kako se piše pravilno na hrvatski?

Dovesti će, dovešće ili dovest će?

Kako je pravilno pisati: dovesti će, dovešće ili dovest će?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Ovdje je riječ o prvom licu glagolskog vremena futura prvog koji se u hrvatskom jeziku tvori od infinitiva i nenaglašenog prezenta glagola htjeti. Kad infinitiv dolazi na prvom mjestu, pišemo krnji infinitiv: dovest ću, dovest ćeš, dovest će… Tako je i s drugim glagolima: radit ću, vidjet ćeš, mislit ćemo, gledat ćete… Ako nenaglašeni oblik prezenta (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) dolazi na prvo mjesto, infinitiv se piše u punom obliku. Primjerice: Oni će raditi dok se ne umore. Mi ćemo slušati glazbu.

Primjeri:

  • Dovest će pojačanje u klub kako bi ugodili svojim vjernim navijačima.
  • Dovest će novog učenika iz područne škole.
  • Dovest će vas do ruba živaca.
  • Dovest će nam ručak oko dvanaest sati.
  • Dovest će kombi i automobil za naše štićenike.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol dovesti u trećem licu jednine i množine futura prvog – dovest će. Cjelokupni futur prvi glagola dovesti glasi – dovest ću, dovest ćeš, dovest će, dovest ćemo, dovest ćete, dovest će.