Faks ili fax?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: faks ili fax? Kad je riječ o skraćenici za fakultet ili nazivu za uređaj za slanje i primanje poruka, često se koristi oblik fax. Međutim, u hrvatskom jeziku pravilno je upotrebljavati oblik: faks, faksa, faksom… Tako je pravilna uporaba: Primila sam faks s tim informacijama. Upisala je drugi faks.
Naravno, u standardnom jeziku pravilno je koristiti imenicu fakultet, faks pripada razgovornom stilu.

LEAVE A COMMENT