Kako se piše pravilno na hrvatski?

Gracki ili gradski?

Kako je pravilno pisati: gracki ili gradski?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Glasovna promjena jednačenja po zvučnosti u hrvatskome se jeziku provodi, ali ne zapisuje kada se d nađe ispred glasova c, č, ć, s i š. Tako se, primjerice, piše: brodski, predsjednik, podstanar, sudstvo.

Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji dolazi od imenice grad. Označava ono što se odnosi na grad ili pripada gradu. Kod tvorbe pridjeva ne događa se nijedna glasovna promjena te se pravilno piše: gradski, gradska, gradsko, gradskim, gradskih, gradskog…

Primjeri:

  • Nije nikad vidjela tako lijep gradski stadion kao kad je posjetila Split.
  • U gradskom derbiju pobijedio je bolji protivnik.
  • Zbog gradskih zidina koje su ga krasile stoljećima, Dubrovnik se nije mogao obraniti od turističke navale.
  • Sama gradska knjižnica bila je veliko materijalno dobro.
  • Na gradskim vratima vandali su nacrtali nekoliko uvredljivih grafita.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev gradski, gradska, gradsko. Odnosno, u tvorbi pridjeva ne provodi se nijedna glasovna promjena (grad + ski > gradski).