Kako se piše pravilno na hrvatski?

Nikad ili nikada?

Kako je pravilno pisati: nikad ili nikada?

Ovdje je riječ o nečemu što se u hrvatskom jeziku naziva navezak. Može se čuti i naziv ‘pokretni samoglasnik’. Tako se recimo mogu pronaći oblici poput ružnog ili ružnoga, ikad ili ikada, tad ili tada, tvog ili tvoga, i tako dalje.
U navedenim slučajevima, kao i u primjeru o kojem je ovdje riječ, nikad ili nikada, obje riječi imaju isto značenje te se obje mogu koristiti u hrvatskom standardnom jeziku.
Zanimljiv je primjer izraza koji dolazi iz razgovornog jezika, fraza “nikad nikada” kojom se često naglašava da se nešto nikad neće dogoditi.

Primjerice:Kad ćeš napokon počistiti svoju sobu? Nikad nikada.
Ova fraza slična je značenja poput one “nikad, pa ni tad”.


Još neki primjeri u kojima je vidljiv navezak su sljedeći:

  • Nikad nisam vidio ovako ružnog/ružnoga psa.
  • Idem u posjet tvom/tvome/tvomu bratu.
  • Pričamo o onom lijepom/lijepome/lijepomu radiju.
  • Nikad/nikada nisam vidio ništa ljepše u životu.

Dakle, u zaključku, navezak je pojava u kojoj se nalaze takozvani pokretni samoglasnici na samom kraju riječi. Ti samoglasnici se nazivaju pokretnima jer se mogu naći na kraju riječi, ali i ne moraju. Tako je pravilno koristiti oblik nikad , kao i oblik nikada.