Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ideja ili idea?

Kako je pravilno pisati: ideja ili idea?

Do nekih jezičnih dvojbi zbog toga što se govornicima ponekad neki glasovi unutar riječi ‘ne čuju’. Vjerujemo da je u ovoj dvojbi upravo slučaj toga, te za poznavati pravilno pisanje valja pogledati u rječnik ili pravopis.

Ova riječ dolazi od grčke riječi idea te je česta u sintagmama i frazama. U hrvatskom jeziku pravilno je pisati s glasom j: ideja, ideje, idejama, ideji, idejom…

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Marko je došao s odličnom idejom.
Osmislio je izvrsnu ideju za današnje druženje.
Ideje su ono što pokreće svijet.
Pokušao ih je impresionirati svojim inovativnim idejama.
Ideja je bila zanimljiva, ali nikome od trojice se nije svidjela.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: ideja. Isto vrijedi i za ostale padežne oblike, ideje, ideji, idejom, idejama…