Kako se piše pravilno na hrvatski?

Rječnik ili riječnik?

Kako je pravilno pisati: riječnik ili rječnik?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Imenica u ovom primjeru dolazi od druge imenice, riječ. Premda ima dugosilazni naglasak, pravilno se piše: rječnik, rječnika, rječniku, rječnikom, rječnicima… Ispravne su sintagme: deskriptivni rječnik, objasnidbeni rječnik, prijevodni rječnik, višejezični ili jednojezični rječnik i dr.

Primjeri:

  • Uzela sam tvoj hrvatsko-engleski rječnik jer mi je trebao za ispit.
  • Veliki rječnik snažno je tresnuo o pod za vrijeme potresa.
  • Otišli smo u knjižaru i kupili rječnike.
  • Imali smo isti rječnik, čak izdanje iz iste godine.
  • Bacao je knjige kroz prozor, čak i skupocjene rječnike.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda rječnik, rječnika, rječniku, rječnikom, rječnicima, rječnici…