Kako se piše pravilno na hrvatski?

Svijet ili svjet?

Kako je pravilno pisati: svijet ili svjet?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika.

Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto pravilnog vječan) i tako dalje. Kod imenica to su vjest (umjesto pravilnog vijest), sijećanje (umjesto pravilnog sjećanje), cjena (umjesto pravilnog cijena) i druge.

Ovdje se radi o imenici muškog roda koja dolazi od praslavenskog oblika světъ. U hrvatskom jeziku naglašena je dugosilaznim naglaskom i pravilno se piše svijet. Imenica je česta u frazama i sintagmama: poslati na onaj svijet, dok je vijeka i svijeta, bijeli svijet, vrli novi svijet, Stari svijet, Novi svijet, Treći svijet… Pridjev se pravilno piše s /je/ – svjetski, svjetska, svjetsko.

Primjeri:

  • Cijeli svijet bruji o pojavi novog koronavirusa.
  • Ti si bio cijeli moj svijet, a ja za tebe nitko i ništa.
  • Po svijetu su putovali dok su bili mladi, a sad jedva spajaju kraj s krajem.
  • Lav je kralj životinjskog svijeta.
  • U cijelom svijetu ima mnoštvo država i mnoštvo jezika, a ti znaš samo jedan.
  • Svatko na svijetu već zna da njih dvoje više nisu zajedno.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda svijet. Pravilno je pisati svijeta, svijetu, svijetom, svijete. U množini /ije/ prelazi u /je/ – svjetovi, svjetova, svjetovima, svjetove.