Kako se piše pravilno na hrvatski?

Nemoguće ili nemoguče?

Kako je pravilno pisati: nemoguće ili nemoguče?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o prilogu u hrvatskom jeziku koji je naglašen kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu. Sastoji se od niječne čestice ne i priloga moguće. Pravilno se piše nemoguće. Isto se tako pišu i pridjevi nemoguć, nemoguća, nemoguće, nemogućih, nemogućima… Skupa se piše i imenica nemogućnost.

Primjeri:

  • Ovo što se događa je nemoguće, nemamo ni jedan krevet slobodan.
  • Nemoguće da ona dolazi na njihovo vjenčanje, pored svega što je rekla o njima.
  • To je bilo nemoguće, ali se nekako ipak dogodilo.
  • Iz svoje nemogućnosti da smisli neku laž, po prvi put je bila iskrena.
  • Ona je tako nemoguća osoba da se s njom živjeti ne može.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prilog nemoguće. Pravilno je pisati i pridjeve nemoguć, nemoguća, nemogućima, nemogućih, nemogućeg… Pravilno se piše i imenica nemogućnost.