Ivanki ili Ivanci?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: Ivanki ili Ivanci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice Ivanka. Radi se o iznimci budući da je riječ o osobnim imenima. Tako da se pravilno piše: Ivanki. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Reci to Ivanki sutra, Idemo k Ivanki.

LEAVE A COMMENT