Kako se piše pravilno na hrvatski?

Jahaći ili jahači?

Kako je pravilno pisati: jahaći ili jahači? Ovdje se radi o dvjema različitim riječima. Prva je od njih pridjev koji označava ono što služi za jahanje, npr. jahaća oprema. Jahači je, pak, nominativ množine imenice jahač (Jahači dolaze na svojim konjima). Dakle, oba oblika su pravilna, samo je važno pripaziti je li riječ o pridjevu ili imenici.