Kako se piše pravilno na hrvatski?

Japanki ili Japanci?

Kako je pravilno pisati: Japanki ili Japanci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice Japanka. Radi se o iznimci budući da je riječ o nazivu za stanovnicu države. Tako da se pravilno piše: Japanki. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Pričali su o poznatoj Japanki, Idemo k njegovoj prijateljici Japanki