Kako se piše pravilno na hrvatski?

Kadkad ili katkad?

Kako je pravilno pisati: kadkad ili katkad?

Ovdje riječ o dvojbi, a ponekad i trojbi između kadkad, katkad, kad-kad i raznim varijantama pisanja na koje možemo naići. Radi se o prilogu sličnog značenja kao i ponekad. Može ga se zamijeniti frazama s vremena na vrijeme, tu i tamo, i druge.

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

U ovom prilogu dogodila se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Zvučni glas d našao se ispred bezvučnog k (kadkad) te je prešao u svoj bezvučni parnjak t. Tako je pravilno pisati: katkad.

Primjeri:

  • Katkad je volio otići u muzej, a katkad u kazalište.
  • Volio je pojesti ćevapčiće, ali katkad bi odabrao i vegetarijanske opcije.
  • Svakodnevno je odlazio u kafiće, a samo katkad u crkvu.

U zaključku, pravilno se piše oblik katkad. U tvorbi priloga provodi se glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti.