Kako se piše pravilno na hrvatski?

Volio ili voljeo?

Kako je pravilno pisati: volio ili voljeo?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ovdje je riječ o glagolu voljeti, odnosno o njegovu glagolskom pridjevu radnom. Glagolski pridjev radni ženskog i srednjeg roda glasi voljela i voljelo, a glagolski pridjev radni muškog roda pravilno se piše: volio.

Primjeri:

  • Volio ju je više od ičega.
  • Do tog događaja bio je volio sve na njoj.
  • Volio ju je toliko puno da ni njemu nije bilo sasvim jasno.
  • Nikad nisam volio školjke, a niti druge morske plodove.
  • Volio sam izlaziti u klubove dok sam bio mlađi.
  • Volio je raditi stvari koje nije smio.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagolski pridjev radni u muškom rodu glagola voljeti – volio. Oblik voljeo nije pravilno pisati.