Konačno ili konaćno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: konačno ili konaćno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je definitivno. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati konačno, konačne, konačni…

LEAVE A COMMENT