Kvačica ili kvaćica?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: kvaćica ili kvačica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava predmet koji služi za kvačenje nečega. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kvačica, kvačice, kvačici…

LEAVE A COMMENT