Ličiti ili lićiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ličiti ili lićiti? Nesvršeni glagol u značenju ‘bojati, prevlačiti bojom’ dolazi od praslavenske riječi likъ. U hrvatskom jeziku ponekad se pogrešno koristi u značenju ‘sličiti’. Pogrešno je reći: Ličiš na svog oca, a točno je: Sličiš svome ocu. Glagol ličiti pravilno je pisati s č: ličim, ličiš, ličimo, ličili, ličili, ličile, ličah,… Pravilna uporaba je u značenju ‘bojati’: Oličili smo stan, Ličimo našu spavaću sobu, itd.

LEAVE A COMMENT