Kako se piše pravilno na hrvatski?

Osjećati ili osijećati?

Kako je pravilno pisati: osjećati ili osijećati?

U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, i drugo.

Upravo kod primjera gdje smo se drugačije odmalena naučili govoriti najteže nam je svladati pravilne oblike u hrvatskom standardnom jeziku.

Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu. Pravilno se piše s /je/ – osjećati. Pravilno se piše osjećam, osjećala, osjećamo, osjećali… Imenica se također piše osjećaj. Piše se i pridjev osjećajan, osjećajno, osjećajna, kao i imenica osjećajnost.

Primjeri:

  • Osjećala sam da nešto nije u redu, ali nisam smjela ništa reći.
  • Važno je osjećati vibracije svemira i živjeti u skladu s prirodom.
  • Znala je da on zna osjećati, ali nije ništa pokazivao.
  • Osjećati su mogli svi da je nešto opasno u zraku
  • Osjećam se izvrsno kad pojedem zdrav uravnotežen obrok.
  • Oni se osjećaju kao što se nikad nisu osjećali.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol osjećati: osjećam, osjećaš, osjećaju, osjećali, osjećale, osjećah, osjećasmo… Piše se i imenica osjećajnost i osjećaj, kao i glagol osjećajan i osjećajna.