Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mački ili mačci?

Kako je pravilno pisati: mački ili mačci?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa i lokativa jednine (noga – nozi).

Kao i kod drugih glasovnih promjena, i sibilarizacija ima svoje iznimke, odnosno slučajeve kad se ne provodi. Primjerice, kod imenice liga – ligi ili baka – baki.

Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice mačka. U ovom slučaju radi se o iznimci od glasovne promjene budući da imenica završava na -čka. Stoga je pravilno pisati: mački. Primjer pravilne uporabe jest: Razgovaramo o njezinoj mački. Navest ćemo još neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Razgovarali su o mački koja je pala s petog kata i prošla bez ozljede.
  • Što se to pojavilo na mački, kao da ima neke mrlje na leđima?
  • Idemo prema mački koja je ostala zatvorena u stanu.
  • Unatoč mački koja je stajala na vratima, provalnici su ušli u stan.
  • Na rendgenu su vidjeli da se dugme nalazi u mački.
  • Pas je brzo potrčao prema mački koja se hitro popela na stablo.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše dativ i lokativ imenice ženskog roda mačka – mački. Odnosno, u tvorbi dativa i lokativa ne provodi se glasovna promjena sibilarizacija. Kao i imenica mačka, imenica točka je iznimka od sibilarizacije (točka – točki).