Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mom ili mojem?

Kako je pravilno pisati: mom ili mojem?

Ovdje je riječ o pravilnom pisanju dativa i lokativa posvojne zamjenice moj.

Naime, u padežima zamjenica moj glasi:
N moj
G moga ili mog ili mojega
D mom ili mome ili momu ili mojemu
A mog ili moga mojega
V moj
L mom ili mome ili momu ili mojemu
I mojim

Posvojna zamjenica dolazi od praslavenskog i staroslavenskog mojь, a prisutna je danas u poljskom, ruskom, ali i drugim slavenskim jezicima.

U svakodnevnom govoru prisutne su sve varijante – mom, mojem, mome, momu… No, jezikoslovci preporučuju korištenje oblika mojem.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
U mojem vrtu raste svakojako bilje.
U mojem rodnom gradu rodio se i poznati pjesnik.
O mojem zavičaju napisano je mnoštvo pjesama.
Mojem automobilu dive se svi, čak i oni koji to skrivaju.
Mojem jelu dodijeljene su najviše ocjene ovog tjedna.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku postoje oblici pisanja mom, mome, momu, ali preporučuje se koristiti oblik – mojem.