Kako se piše pravilno na hrvatski?

Preporuča ili preporučuje?

Kako je pravilno pisati: preporuča ili preporučuje?

Ovdje se radi o pravilnom pisanju prezenta glagola u trećem licu jednine – preporučuje ili preporuča? Oba načina mogu se čuti u svakodnevnom govoru. No samo je jedan točan i pravilan u hrvatskom standardnom jeziku.

Ovdje je riječ o pravilnom obliku prezenta nesvršenog glagola preporučivati. U trećem licu jednine pravilno je pisati: preporučuje. Pravilno se piše: preporučujem, preporučuješ, preporučuju, preporučujemo, preporučujete, preporučuju…

Svršeni parnjak glagola preporučivati glagol je preporučiti. Prezent glagola preporučiti glasi ja preporučim, ti preporučiš, ona preporuči, mi preporučimo, vi preporučite, oni preporuče.

Primjeri:

  • Ne preporučuje se jesti nakon šest sati popodne niti prije šest sati ujutro.
  • Preporučuje se koristiti imenicu računalo, a izbjegavati imenicu kompjutor ili kompjuter.
  • Što se preporučuje jesti ako želim izgubiti barem dvadeset kilograma?
  • Ne preporučuje se pušenje nikome, a posebno osobama s oštećenjem pluća.
  • Misliš li da se preporučuje djeci davati ove slatke i zašećerene jogurte?
  • Ne preporučuje se vježbati odmah nakon obroka, bolje je pričekati barem pola sata.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prezent nesvršenog glagola preporučivati u trećem licu jednine – on, ona, ono preporučuje. Cijeli prezent glasi ja preporučujem, ti preporučuješ, on preporučuje, mi preporučujemo, vi preporučujete, oni preporučuju.