Muzički ili glazbeni?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: muzički ili glazbeni? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što ima sluha ili što se odnosi na glazbu. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku preferira se oblik koji potiče od riječi glazba. Pravilno je pisati glazbeni, glazbenog, glazbenom, glazbene…

LEAVE A COMMENT