Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ne znanje ili neznanje?

Kako je pravilno pisati: ne znanje ili neznanje?

Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja.

U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline između (nejasan, neparan, nepismenost, neuroznanost). Postoji i treći način pisanja kod riječi koje nazivamo polusloženicama – sa spojnicom: tabu-tema, top-model i druge.

Ovdje se radi o pravilnom pisanju imenice koja se sastoji od niječne čestice ne i imenice znanje. Pravilno se piše skupa, sastavljeno odnosno spojeno – neznanje.

Primjeri:

  • Nije mogao skrivati svoje neznanje nakon tog kviza u baru.
  • Njegovo neznanje bilo je zaista sramotno.
  • Svi su govorili o njegovu neznanju nakon što je bio na televiziji.
  • Neznanje jest nešto na čemu bi trebalo raditi.
  • Tvoje neznanje o ekonomiji je sramota, isti si kao hrvatski profesori ekonomije.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše neznanje, neznanja, neznanju, neznanjima…