Ni o čemu ili o ničemu?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ni o čemu ili o ničemu? Ovdje je riječ o konstrukciji predmetka ni, prijedloga i zamjenice. U ovakvim sponama pravilno je da se predmetak ni odvaja i dolazi prije prijedloga. Pravilno se piše rastavljeno: ni o čemu. Primjeri pravilne uporabe glase: Nisu pričali ni o čemu, Razmišljali smo ni o čemu, i dr.

OSTAVITE KOMENTAR