Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ljepo ili lijepo?

Kako je pravilno pisati: lijepo ili ljepo?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika.

Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto pravilnog vječan) i tako dalje. Kod imenica to su vjest (umjesto pravilnog vijest), sijećanje (umjesto pravilnog sjećanje), cjena (umjesto pravilnog cijena) i druge.

Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji je naglašen dugosilaznim naglaskom. Dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika lěpъ. U hrvatskom jeziku pravilno se piše lijepo. Piše se i lijepa, lijep, lijepog, lijepima… Prisutan je u frazama poput: sve je to lijepo i fino, sa svakim lijepo ni s kim iskreno, i druge. Kod pisanja imenica piše se s /je/ – ljepota, ljepotica, ljepotan.

Primjeri:

  • Baš je lijepo družiti se i igrati se s prijateljima.
  • To je tako lijepo dijete da ga treba staviti na reklamu.
  • Bilo je lijepo vrijeme pa smo zajedno otišli u šetnju uz more.
  • On je tako lijepo uredio njihovu kuću da sam se poželjela useliti k njima.
  • Ti misliš da je lijepo sve što ima šarene dezene.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev i prilog lijepo. Pravilno je pisati i lijep, lijepa, lijepim, lijepih, lijepog, lijepima… Imenica se pravilno piše ljepota.