Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ne znam ili neznam?

Kako je pravilno pisati: ne znam ili neznam?

Kad je riječ o niječnim oblicima postoje određena pravila kad se piše niječnica sastavljeno, a kad rastavljeno.

Sastavljeno se piše u  niječnom obliku prezenta glagola biti: nisam, nisi, nije, nismo, niste, nisu. Isto tako i u prezentu glagola htjeti: neću, nećeš, neće, nećemo, nećete, neće.

Sastavljeno se pišu i niječni oblici prezenta glagola imati: nemam, nemaš, nema, nemamo, nemate, nemaju. Isto tako i niječni oblici u imperative: nemoj, nemojmo, nemojte, nemaj, nemajmo, nemajte.

Sastavljeno se pišu glagoli u kojima je ne- dio osnove: negodovati, nedostajati, nestati, nestajati.

Međutim, kod ostalih glagola pravilno je niječnicu ne pisati rastavljeno od glagola: ne želim, ne volim, ne radim, ne mislim, ne odlazim, ne zaboravljam, ne putujem, ne prilaze, ne trgujemo, ne ostavljaju. Isto je tako u svim licima te u svim glagolskim vremenima: nisu odlazili, ne napravih, ne govorih, ne mislih, ne vidjeh, ne govorim, i dr.

S druge strane, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: neznanje, nesigurnost, nestabilnost, neimaština… Isto je tako i s pridjevima: nesiguran, nestabilan, neznan, nevoljen, nekritičan, nedovoljan…

Tako je dakle pravilno pisati: ne znam, ne znaš, ne zna, ne znamo, ne znate, ne znaju. No, kod imenice pravilno je pisati sastavljeno: neznanje, prilog i pridjev: neznan, neznano, neznana.

Primjeri:

  • Ne znam koji je danas dan.
  • Zar stvarno ne znaš kad mi je rođendan?
  • Jeste li sigurni da ne znate ništa o tome?
  • Zabrinjava me tvoje neznanje.
  • Svi pričaju o neznanom junaku.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše ne znam.