Novo otvoreni ili novootvoreni?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: novo otvoreni, novootvoreni ili novotvoreni? Ovdje je riječ o pridjevu koji se tvori od pridjeva i priloga novi/nova/novo i pridjeva otvoren/otvorena/otvoreno. Pridjev se pravilno piše sastavljeno odnosno spojeno: novootvoren, novootvorena, novootvorene, novootvoreni, novootvorenim…

OSTAVITE KOMENTAR