Kako se piše pravilno na hrvatski?

Obrazci ili obrasci?

Kako je pravilno pisati: obrazci ili obrasci?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom. Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

U ovom slučaju valja pogledati kako je od nominativa jednine obrazac nastao nominativ množine. Ponajprije se događa glasovna promjena u kojoj se gubi nepostojani a, obrazac > obrazci. Tada se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog glasa c te prelazi u svoj bezvučni parnjak s: obrazci > obrasci. Zaključno, pravilno je pisati “obrasci”.

Primjeri:

  • To su sve ustaljeni obrasci ponašanja kod mladih. To su bili obrasci prema kojima se vodimo i danas
  • Obrasci ponašanja nisu se ovdje promijenili već stoljećima.
  • Govorili su o obrascima koje su morali popuniti kako bi aplicirali na natječaj.
  • U obrascima je sve pisalo drukčije nego što su mislili.
  • Obrasci su bili pogrešno ispunjeni i morali su sve iznova.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda obrazac u nominativu množine – obrasci. U tvorbi nominativa množine događaju se glasovne promjene nepostojani a i jednačenje suglasnika po zvučnosti. Pravilno se pišu i dativ i lokativ množine obrascima, genitiv množine piše se obrazaca.