Otplaćen ili odplaćen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: otplaćen ili odplaćen? Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom glagola otplatiti koji znači podmiriti dug, isplatiti posljednju ratu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U tvorbi ove imenice zvučni glas d nađe se ispred bezvučnog p. Zvučni glas d se obezvučuje i prelazi u svoj bezvučni parnjak t. Pravilno je pisati otplaćen, otplaćena, otplaćenu…

OSTAVITE KOMENTAR