Kako se piše pravilno na hrvatski?

Podpoglavlje ili potpoglavlje?

Kako je pravilno pisati: podpoglavlje ili potpoglavlje?

Do dvojbe kako se pravilno piše, podpoglavlje ili potpoglavlje, dolazi zbog nejasnoće oko toga provodi li se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti ili se ne provodi.

Naime, u glasovnoj promjeni jednačenja suglasnika po zvučnosti postoji tablica zvučnih i bezvučnih suglasnika. Kad se nađu zvučni i bezvučni jedan pored drugoga, drugi djeluje na prvog te ga obezvučuje.
Kao što je često, svako pravilo ima određene iznimke te se ponekad jednačenje ne provodi.

U ovom primjeru riječ nastaje od prijedloga pod i imenice poglavlje: pod + poglavlje. Tada se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa p (podpoglavlje) te se bezvučni p obezvučuje.

Tada zvučni glas d prelazi u svoj bezvučni parnjak t. (Pod + poglavlje > podpoglavlje > potpoglavlje).

Primjeri:

  • Koliko ta knjiga ima potpoglavlja?
  • To sam pročitao u sedmom potpoglavlju.
  • To mi je potpoglavlje bilo možda i najzanimljivije u cijeloj knjizi.
  • Mislim da se u tom potpoglavlju još nije znalo tko je ubojica.
  • Zar je moguće da ta knjiga ima toliko potpoglavlja?!

U zaključku, budući da se provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti pravilno se piše: potpoglavlje, potpoglavlja, potpoglavlju, potpoglavljima…