Kako se piše pravilno na hrvatski?

Podrški ili podršci?

Kako je pravilno pisati: podrški ili podršci?

Ovdje je riječ o tome provodi li se u dativu i lokativu imenice ženskog roda podrška glasovna promjena sibilarizacija.

Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h ispred glasa i prelaze u glasove c, z, s. Primjeri sibilarizacije su vuk – vuci (kratka množina), grijeh – grijesi, vrag – vrazi (kratka množina).

Kod sibilarizacije zanimljivo je to da postoje mnogobrojne iznimke. Tako se sibilarizacija recimo ne provodi kod riječi gdje bi se izgubila prepoznatljivost, poput liga – ligi, baka – baki.

Zbog nedosljednog provođenja sibilarizacije u praksi se može naći pisanje i podrški i podršci. No, kako nema pravila koje nalaže da bi se ta imenica ženskog roda morala izuzeti od sibilarizacije, pravilno je pisati podršci.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Hvala svima na podršci.
Prema podršci koju je imao, ostvario je odlične rezultate.
O podršci njezina supruga nije bilo govora.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku dativ i lokativ imenice ženskog roda podrška pravilno se piše podršci.