Kako se piše pravilno na hrvatski?

Baki ili baci?

Kako je pravilno pisati: baki ili baci?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa i lokativa jednine (noga – nozi). Kao i kod drugih glasovnih promjena, i sibilarizacija ima svoje iznimke, odnosno slučajeve kad se ne provodi. Primjerice, kod imenice liga – ligi ili baka – baki.

Ovdje je riječ o dativu i lokativu imenice ženskog roda baka. Sibilarizacija se provodi kada se glasovi k, g i h nađu ispred glasa i, te prelaze u c, z i s. Ipak, postoje iznimke kad se sibilarizacija ne provodi. Jedna od iznimki je baka – baki. To su još: kocka – kocki, vaga – vagi, greškagreški, točkatočki… Dakle, pravilno je: Idem baki. Kupila sam to svojoj baki. Navest ćemo još neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Ostavila sam košaru s hranom baki Slavici.
  • Mojoj baki se ne sviđa moderna tehnologija.
  • Idem baki na selo.
  • Kupit ću baki brašna, ulja i mlijeka pa ćemo raditi kolače.
  • Pričamo o baki i proslavi njezina rođendana.
  • Idemo k baki na kolače.
  • Govorili smo o baki Ani i njezinoj poznatoj štrudli od jabuka.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše dativ i lokativ jednine imenica ženskog roda baka – baki. Odnosno, u tvorbi dativa i lokativa ne provodi se glasovna promjena sibilarizacija. Dakle, riječ je o iznimci.