Lizi ili ligi?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ligi ili lizi? Ovdje je riječ o pitanju provodi li se kod imenice liga glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu. Radi se o iznimci od glasovne promjene jer bi se promjenom izgubila prepoznatljivost riječi. Tako je pravilno: ligi. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Taj je klub u trećoj ligi, Pričamo o engleskoj prvoj ligi.

LEAVE A COMMENT