Kako se piše pravilno na hrvatski?

Lizi ili ligi?

Kako je pravilno pisati: lizi ili ligi?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa i lokativa jednine (noga – nozi).

Kao i kod drugih glasovnih promjena, i sibilarizacija ima svoje iznimke, odnosno slučajeve kad se ne provodi. Primjerice, kod imenice baka – baki.

Ovdje je riječ o pitanju provodi li se kod imenice liga glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu. Radi se o iznimci od glasovne promjene jer bi se promjenom izgubila prepoznatljivost riječi. Tako je pravilno: ligi.

Primjeri:

  • Taj je klub u trećoj ligi.
  • Govorimo o engleskoj prvoj ligi i nema tu mnogo slaganja.
  • Igrao je u prvoj ligi iako je bio užasan igrač.
  • U našoj ligi ima mnogo kvalitetnih igrača.
  • Svi su htjeli biti u prvoj ligi, ali to je rezervirano samo za odabrane.
  • U njemačkoj ligi nogometaši imaju dobre plaće.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše dativ i lokativ imenice liga – ligi. Odnosno, ne provodi se glasovna promjena sibilarizacija.