Poriče ili poriće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: poriće ili poriče? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagola poricati koji znači negirati nešto što je rečeno ili učinjeno. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati poriče.

LEAVE A COMMENT