Kako se piše pravilno na hrvatski?

Rečeno ili rećeno?

Kako je pravilno pisati: rečeno ili rećeno?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom ili pasivnom glagola reći koji znači govorom se izraziti. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rečeno, rečena, rečen…

Primjeri:

  • Na sastanku je jasno rečeno koje se stvari više neće tolerirati.
  • Rečeno je svima da moraju dolaziti na sve sastanke odbora i vijeća.
  • Jesi li ti uopće čula što je sad rečeno na televiziji?
  • Rečeno nam je da više ne dolazimo na treninge.
  • Ako ti je tako rečeno, onda tako i radi.
  • Radi kako najbolje znaš i kako ti je rečeno da radiš.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagolski pridjev trpni ili pasivni – rečeno, rečena, rečen, rečenih, rečenima, rečenog…