Kako se piše pravilno na hrvatski?

Vježbati ili viježbati?

Kako je pravilno pisati: vježbati ili viježbati?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Nesvršeni glagol naglašen je na prvom slogu kratkosilaznim naglaskom i pravilno se piše vježbati. Također je ispravno vježbam, vježbaš, vježbamo, vježbali, vježbale, vježbajući, vježbat ćemo, vježbat ćete…

Primjeri:

  • Nije htio vježbati matematiku, a očekivao je ocjenu odličan na kraju godine.
  • Vježbala je satima dok nije počela shvaćati sve tipove zadataka.
  • Morali smo vježbati na konju s hvataljkama toliko dugo dok nije profesor rekao da više ne moramo.
  • Hoćeš li sa mnom na trčanje, pa kasnije možemo vježbati kemiju?

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol vježbati, vježbao, vježbala, vježbale, vježbaju, vježbamo, vježba, vježbanje… Pravilno se piše i imenica ženskog roda vježba, glagoli uvježbati, provježbati, izvježbati. Imenice se također pišu vježbenik i vježbenica.