Kako se piše pravilno na hrvatski?

Računalo ili računar?

Kako je pravilno pisati: računar ili računalo? Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava uređaj koji služi za računanje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je koristiti oblik računalo.