Kako se piše pravilno na hrvatski?

Računalo ili računar?

Kako je pravilno pisati: računalo ili računar?

Zbog zajedničke povijesti i suživota u istoj državi govornici hrvatskog jezika često dvoje u uporabi nekih riječi kojima su prije bili izloženi u medijima.

Hrvatski i srpski jezik slični su jezici i pripadaju indoeuropskoj jezičnoj skupini. Oba jezika su slavenski jezici, točnije južnoslavenski jezici. Međutim, ta dva jezika nisu ista, iako se u bivšoj državi koristio naziv srpskohrvatski ili hrvatskosrpski jezik.

Neke od poznatijih razlika između naziva su primjerice: mrkva i šargarepa, demokracija i demokratija, Evropa i Europa, ispušni plinovi i izduvni gasovi, kino i bioskop, kvalificiran i kvalifikovan, spužva i sunđer i mnoge mnoge druge.

Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava uređaj koji služi za računanje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je koristiti oblik računalo.

Primjeri:

  • Odlučili smo kupiti novi računalo, a kupnju automobila ostaviti za sljedeću godinu.
  • Izbrisao je sve podatke s računala prije nego sam ih stigla pogledati.
  • Potres je bio toliko snažan da je računalo palo sa stola.
  • Sviđalo mi se njegovo računalo pa sam htjela kupiti isto takvo.
  • Voliš li više raditi na računalu ili s ljudima licem u lice?
  • Znala je provoditi sate i sate na računalu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica srednjeg roda računalo, računala, računalu, računalom, računalima… Pridjev se pravilno piše računalni, računalna, računalno, računalnih, računalnog, računalnoj…