Kako se piše pravilno na hrvatski?

Primijetiti ili primjetiti?

Kako je pravilno pisati: primijetiti ili primjetiti?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između refleksa jata /ije/ ili /je/. Ovakve dvojbe – pisati ije ili je – vrlo su česte u hrvatskom jeziku. Svakodnevno se dvoji pisati lijep ili ljep, vijest ili vjest, i tome slično.

Riječ je ovdje o svršenom glagolu u značenju ‘ugledati, opaziti, napomenuti’, a naglašen je dugouzlaznim naglaskom, izgovara se dugo. U hrvatskom jeziku pravilno se piše s /ije/: primijetiti. No, imenica se piše s /je/ – primjedba. Glagolski pridjev trpni piše se s /ije/ – primijećen.

Primjeri:

  • Primijetila sam da si počeo redovito ići na treninge.
  • Ako još jednom primijetim da koristiš mobitel, izbacit ću te sa sata.
  • Primijetile su da nedostaje ključni sastojak u tom jelu, a to je bila ljubav.
  • Primijetivši da nema glavnog glumca, odustala je od predstave.
  • Primijetimo li još ijednu nepravilnost u natječaju, povući ćemo sva sredstva.

U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je glagol pisati: primijetiti. Ispravno se piše: primijetim, primijetiš, primijetimo, primijetili, primijetile, primijetivši…