Prionula ili prionila?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: prionula ili prionila? Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom glagola prionuti koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. Znači prilijepiti se uz što ili posvetiti se nečemu. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prionula, prionuo, prionuli…

LEAVE A COMMENT