Prionuo ili prionio?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: prionuo ili prionio? Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom glagola prionuti koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. Znači prilijepiti se uz što ili posvetiti se nečemu. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prionuo, prionula, prionuli…

LEAVE A COMMENT