Slugi ili sluzi?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: sluzi ili slugi? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice sluga. Radi se o iznimci budući da bi se provedbom sibilarizacije izgubila prepoznatljivost riječi. Tako da se pravilno piše: slugi. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Reci to mome slugi, Pričamo o njegovom slugi.

LEAVE A COMMENT