Svečano ili svećano?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: svečano ili svećano? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu koji dolazi od praslavenskog oblika svetъčanъ. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše s glasom č: svečano, svečana, svečanim, svečane, svečanih…

LEAVE A COMMENT