Uključen ili ukljućen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uključen ili ukljućen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji znači nešto staviti u upotrebu ili staviti u članstvo. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uključen, uključena, uključeni…

OSTAVITE KOMENTAR