Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ukratko ili u kratko?

Kako je pravilno pisati: ukratko ili u kratko?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno.

Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno. Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

U ovom primjeru, pravilno je pisati i sastavljeno ukratko i rastavljeno u kratko.

Ukratko, pisano zajedno, jest prilog i tako ga treba koristiti u sljedećim primjerima:

  • Napiši ukratko što misliš o današnjim događanjima u svijetu.
  • Reci mi ukratko što misliš o Sandri.
  • Ukratko pojasni što si htio time postići.

‘U kratko’ pisano razdvojeno odnosno odvojeno spoj je prijedloga u i pridjeva u srednjem rodu – kratko. Takva uporaba točna je u sljedećim primjerima:

  • U kratko vrijeme smo shvatili da nas čekaju neprilike.
  • Došla je u kratko sašivenoj suknji.

Zaključno, nijedan od načina pisanja ne može se smatrati pogrešnim, ali valja pripaziti (kako je i navedeno u prethodnim primjerima) radi li se o prilogu ili prijedložnom izrazu.