Uočen ili uoćen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uočen ili uoćen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom glagola uočiti koji znači zapaziti okom, ugledati. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati uočen, uočena, uočeni…

OSTAVITE KOMENTAR