Kako se piše pravilno na hrvatski?

Upravu ili u pravu?

Kako je pravilno pisati: upravu ili u pravu?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja.

U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline između (nejasan, neparan, nepismenost, neuroznanost). Postoji i treći način pisanja kod riječi koje nazivamo polusloženicama – sa spojnicom:  tabu-tema, top-model i druge.

Naime, oblik upravu jest akuzativ imenice ženskog roda – uprava. Ukoliko želimo pisati frazu – biti u pravu – treba pisati rastavljeno. (Ona uvijek mora biti u pravu.)
Ako i nije dio fraze, već prijedložni izraz također se piše rastavljeno. (Zagledao se u pravu curu. Pospremio je stvari u pravu sobu.)

Primjeri:

  • Ja sam uvijek u pravu.
  • Stavio je to u pravu policu.
  • Zaljubio se u pravu djevojku.
  • Ona je uvijek morala biti u pravu i vječno je pametovala.

*Podsjetio je na sve greške upravu tog kluba.
*Odlučio je upitati upravu tvrtke još neka pitanja. (Imenica uprava)

U zaključku, fraza ‘biti u pravu’ i prijedložni izraz ‘u pravu’ pravilno se piše sastavljeno. Ako je napisano skupa, upravu, riječ je o akuzativu imenice uprava.