Kako se piše pravilno na hrvatski?

Voćci ili voćki?

Kako je pravilno pisati: voćki ili voćci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice voćka. U ovom slučaju radi se o iznimci od glasovne promjene budući da imenica završava na -ćka. Stoga je pravilno pisati: voćki. Primjer pravilne uporabe jest: Šećemo prema njezinoj voćki.