Kako se piše pravilno na hrvatski?

Web stranica ili internetska stranica?

Kako je pravilno pisati: web stranica ili internetska stranica?

U ovom primjeru radi se o sintagmi koja je postala popularna razvojem tehnologije, odnosno tek krajem 20. i početkom 21. stoljeća. Kako je globalni jezik engleski, njegov je utjecaj velik na sve manje jezike, ali i često nepovoljan. Prilagodba pri stvaranju novih termina mora biti brza i efikasna. Ako to nije tako, govornici jezika preuzet će riječ iz engleskog i kasnije će biti teško nadoknaditi propušteno vrijeme.

Engleska riječ web (izgovor veb) uvriježila se u hrvatskom jeziku. Popularno je reći: web-adresa, web-browser, website, web-stranica, i dr. No, kad je to moguće, uvijek je web dobro zamijeniti hrvatskim pridjevom: internetski, internetska, internetsko. Tako je bolje reći: internetska stranica, internetski pretraživač, internetski prostor, internetska adresa, itd. Stoga, nikako: web stranica i internet stranica, a uvijek: internetska stranica!

Primjeri:

  • Umjesto: Zamolio sam Marka da nam izradi web-stranicu. Pravilno: Zamolio sam Marka da nam izradi internetsku stranicu.
  • Umjesto: Te podatke pronašao sam na internet stranici. Pravilno: Te sam podatke pronašao na internetskoj stranici.
  • Umjesto: Rekao mi je brat da je izrada web stranice zapravo poprilično skupa. Pravilno: Rekao mi je brat da je izrada internetske stranice zapravo poprilično skupa.
  • Umjesto: Odlučili smo da naša tvrtka treba imati vlastitu web stranicu. Pravilno: Odlučili smo da naša tvrtka treba imati vlastitu internetsku stranicu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše sintagma: internetska stranica. Pravilno je i internetskoj stranici, internetskim stranicama, internetskih stranica, internetskom stranicom… U hrvatskom standardnom jeziku nepoželjno je korištenje oblika poput web stranica ili internet stranica, web-stranica ili internet-stranica.