Tag : Č

Kako je pravilno pisati: cjevčica ili cjevćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o umanjenici odnosno deminutivu imenice cijev. Tvori se od imenice cijev i nastavka -čica. Pravilno se piše: cjevčica, cjevčice, cjevčici, cjevči..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćvorina ili čvorina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pejorativu imenice čvor. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čvorina, čvorine, čvorini, čvori..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćvorćić ili čvorčić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice čvor. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čvorčić, čvorčića, čvorči..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćujno ili čujno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto na čujan način. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisa..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćujnost ili čujnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što se čuje. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čujnost, čujnosti, čujnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćujan ili čujan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji se označava nešto što ima takvu jačinu da se može čuti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čujan, čujna, čujnu, čujnim, ču..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćuti ili čuti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači primiti neku poruku sluhom. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čuti, čujem, čuješ, čuje, čuj..

Read more

Kako je pravilno pisati: čujem ili ćujem? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prvom licu jednu glagola čuti koji znači primiti poruku sluhom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čujem, čuješ, čuje, čuj..

Read more

Kako je pravilno pisati: čahura ili ćahura? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ovojnica od vlakana u gusjenica ili ovoj metka. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čahura, čahure, čah..

Read more

Kako je pravilno pisati: češnjovka ili ćešnjovka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava kobasica s češnjakom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati češnjovka, češnjovke, češnjo..

Read more