Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: Č

Četvrt finale ili četvrtfinale?

Kako je pravilno pisati: četvrt finale ili četvrtfinale? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge . . . Pročitaj više

Čekić ili ćekić?

Kako je pravilno pisati: čekić ili ćekić? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Čovječuljak ili čovjećuljak?

Kako je pravilno pisati: čovječuljak ili čovjećuljak? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Častan ili ćastan?

Kako je pravilno pisati: častan ili ćastan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto ili nekoga koji ima čast. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati častan, časna, časnu, časnim…

Častan ili časan?

Kako je pravilno pisati: častan ili časan? U ovom primjeru radi se o dvojbi kako se pravilno piše pridjev u muškom rodu – častan ili časan. U ženskom rodu jednine pravilno je pisati časna, a u množini časne. U srednjem rodu pravilno se piše časno, a u množini časna. Tako . . . Pročitaj više

Čarapa ili ćarapa?

Kako je pravilno pisati: čarapa ili ćarapa? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Čuvar ili ćuvar?

Kako je pravilno pisati: čuvar ili ćuvar? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Ćuška ili čuška?

Kako je pravilno pisati: ćuška ili čuška? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Čitanci ili čitanki?

Kako je pravilno pisati: čitanci ili čitanki? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa . . . Pročitaj više

Čir ili ćir?

Kako se pravilno piše: čir ili ćir? Imenica označava gnojnu oteklinu u potkožnom tkivu, a pravilno je pisati sa č: čir. Dolazi od praslavenskog čirъ. Pravilno se piše: čirevi, čireva, čirevima, čireve, čiru, čira, čirom…