Tag : Č

Kako je pravilno pisati: čovjekoljubiv ili čovijekoljubiv? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko voli čovjeka. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovjekoljubiv, čovjekoljubiva, čovjekoljubivu, čovjekoljubi..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovjekoljubiv ili ćovjekoljubiv? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko voli čovjeka. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovjekoljubiv, čovjekoljubiva, čovjekoljubivu, čovjekoljubi..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovijekolik ili čovjekolik? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto slično čovjeku. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovjekolik, čovjekolika, čovjekoliku, čovjekoli..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćovjekolik ili čovjekolik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto slično čovjeku. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovjekolik, čovjekolika, čovjekoliku, čovjekoli..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovječan ili čoviječan? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko ima srca i samilosti. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovječan, čovječna, čovječnu, čovje..

Read more

Kako je pravilno pisati: čovječan ili čovjećan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko ima srca i samilosti. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čovječan, čovječna, čovječnu, čovje..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćorbast ili čorbast? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je nalik čorbi. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čorbast, čorbasta, čorbastu, čorba..

Read more

Kako je pravilno pisati: ćorba ili čorba? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava gusto jušno jela od mesa ili ribe. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standrdnom jeziku pravilno je pisati čorba, čorbe, čorbi, čor..

Read more

Kako je pravilno pisati: čokot ili ćokot? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava struk loze na jednom korijenu. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati čokot, čokota, čokotu, čokotom, čok..

Read more

Kako je pravilno pisati: čobanica ili ćobanica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja čuva stoku na paši, ona koja napasa stoku ili pejorativno osoba koja se ne zna ponašati. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom ..

Read more