Kako se piše pravilno na hrvatski?

Europa ili Evropa?

Kako je pravilno pisati: Europa ili Evropa?

Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava jedan od kontinenata, mitološku kćer kralja Agenora ili Jupiterov satelit. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te se tvori od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê.

U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Europa, Europe, Europi, Europom… U srpskom jeziku pravilno se piše Evropa, Evropi, Evrope, Evropom…

Primjeri:

  • Europa je bila najbolje mjesto za život prema svim pokazateljima.
  • Odlučili su putovati Europom, od Portugala prema Francuskoj pa do istočne Europe.
  • Išli su na hodočašće europskim zemljama, od Italije do Španjolske.
  • Odlučila je da želi živjeti u Europi i nema se namjere vraćati u SAD.
  • Europa je za njih bila savršeno mjesto za život, voljeli su njezinu zdravstvenu i socijalnu politiku.
  • Osvajači su u Europu doveli nove biljne i životinjske vrste.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda Europa, Europe, Europi, Europom. Pridjev se pravilno piše europski, europska, europsko. Valuta se pravilno naziva euro. Posvojni pridjev glasi Europin.