Kako se piše pravilno na hrvatski?

Europski ili evropski?

Kako je pravilno pisati: europski ili evropski?

U ovom primjeru riječ je o dvojbi kako pisati pridjev i prilog koji se tvori od imenice ženskog roda Europa i sufiksa -ski. Imenica Europa označava jedan od kontinenata starog svijeta koji je smješten sjeverno od Afrike i zapadno od najvećeg kontinenta Azije.

Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu koji označavaju nešto što se odnosi na Europu ili na način Europe. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom te se tvore od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati europski, europskog, europskom…

Primjeri:

  • Europski običaji drugačiji su od onih s Bliskog istoka.
  • U europskoj tradiciji nije bilo takvog primjera.
  • Postali smo jedna od članica Europske unije.
  • Od svih europskih država za mene je Hrvatska daleko najljepša.
  • Volio je dolaziti u Europu jer je volio europsku hranu i stil života.
  • Europske vrijednosti smatrane su vrhuncem razvoja čovječanstva.
  • Vratio se u Sjedinjene Američke Države s punim džepovima europskog novca.
  • U zgradi europskog parlamenta rijetko su izbijali nemiri.
  • Od europskih institucija očekivalo se mnogo više od onoga što su pokazali.
  • Svi su razgovarali o birokratizaciji Europske unije i njezinih institucija.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev europski, europska, europsko, europskih, europskima, europskog… Imenica se pravilno piše velikim početnim slovom Europa, Europe, Europi, Europom, Europo. Valuta Europske unije pravilno se piše euro, eura, euru, eurima… Pravilno se piše i imenica europeizacija. Posvojni pridjev piše se velikim početnim slovom Europin, Europina, Europino.