Europski ili evropski?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: evropski ili europski? Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu koji označavaju nešto što se odnosi na Europu ili na način Europe. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom te se tvore od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati europski, europskog, europskom…

LEAVE A COMMENT